Používáme cookies pro Vaše nejlepší využití našich webových stránek. Procházením souhlasíte s používáním cookies.
Povolit cookies Vypnout cookies
Naše Cookie
Zapnout cookies pro lepší prohlížení webových stránek. Povolit cookies Naše Cookie

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Uvědomujeme si rizika související s využíváním internetu, a proto jsme sestavili soubor pravidel k jeho využívání na ochranu uživatelů stránek i nás samotných.

1. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ

Berte na vědomí, že je zakázáno:

 1. distribuovat jakékoliv části webové stránky pomocí jakýchkoliv médií bez předchozí souhlasu;
 2. vstupovat na jakoukoliv část webové stránky pomocí jiných technologií, než jsou dostupné na naší webové stránce nebo na něž odkazujeme;
 3. měnit jakoukoliv část webové stránky;
 4. vstupovat, obcházet nebo jinak narušovat zabezpečené prvky webové stránky nebo prvky, které (i) chrání nebo zakazují kopírování obsahu nebo (ii) vynucují omezení používání webové stránky nebo dostupného obsahu webové stránky;
 5. využívat naši webovou stránku na komerční a obchodní účely;
 6. nepretržitě kopírovat, shromažďovat a předávat dále obsah naší webové stránky.

 

2. AUTORSKÁ A JINÁ PRÁVA

 1. Jsme - pokud není uvedeno jinak - majitelem nebo autorizovaným uživatelem všech dostupných informací na naší webové stránce - texty, grafika, obrázky, fotografie, audio a video soubory a interaktivní prvky (dále jen "Obsah"). Kompletní obsah je buď našim majetkem nebo k němu vlastníme licenci a je předmětem vlastnických práv a jiných práv na ochranu intelektuálního vlastnictví našich práv nebo práv poskytovatelů licence. Jakékoliv značky třetí strany umístěny na naší webové stránce jsou značky jejich oprávněných vlastníků.
 2. Obsah by neměl být stahován, kopírován, distribuován, vystavován, prodáván, licencován, měněn, nesprávné využíván, využíván ke komerčním účelům nebo využíván jinak než na osobní potřeby bez našeho předchozího souhlasu.
 3. Jakýkoli zásah do našich autorských či jiných práv včetně práv třetích stran může vést k občanskému nebo trestnímu stíhání.

 

3. ZODPOVĚDNOST

 1. Při přípravě této webové stránky jsme kladli nejvyšší možný důraz na aktuálnost a správnost dat a jasnost výkladu. I přesto se mohou vyskytnout nesprávné informace. Vzdáváme se jakékoli odpovědnosti za případné překlepy a odpovědnosti za správnost, kompletnost a aktuálnost informací obsažených na webových stránkách společnosti.
 2. Informace a data dostupná na našich serverech mohou být změněny bez předchozího upozornění. Služby, informace a data dostupná na webové stránce jsou poskytovány bez jakýchkoliv záruk.¨
 3. Také se zříkáme jakékoliv odpovědnosti za informace a materiály obsažené na webových stránkách třetích stran, na které webová stránka odkazuje, jakož i za informace a materiály obsažené na webových stránkách dalších subjektů, na které může odkazovat webová stránka třetí strany.
 4. Používaním webové stránky na sebe přebíráte veškerá rizika s tím spojená, včetně ohrožení počítače, softwaru nebo poškození dat.
 5. Společnost by neměla být v žádném případě zodpovědná za jakékoliv nezákonné používání webové stránky ani za porušování práv třetích stran.
 6. S výjimkou škod, které vzniknou na základě našeho úmyslného jednání nebo hrubého zanedbání, nebude společnost zodpovědná za žádné přímé, nepřímé, náhodné nebo následné škody včetně ušlého zisku, poškození programového vybavení nebo elektronických dat v důsledku nebo v jakémkoli spojení s používáním webové stránky společnosti.

 

4. OSOBNÍ ÚDAJE

V souvislosti s osobními údaji a údaji týkajícími se společnosti se řiďte informacemi uvedenými v části OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 

5. RŮZNÉ

Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.

 

© VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Květen 2011