Používáme cookies pro Vaše nejlepší využití našich webových stránek. Procházením souhlasíte s používáním cookies.
Povolit cookies Vypnout cookies
Naše Cookie
Zapnout cookies pro lepší prohlížení webových stránek. Povolit cookies Naše Cookie

Zásady ochrany osobních údajů

Ochranu osobních údajů a důvěrnost bereme velmi vážně a ve shodě s platnými národními a evropskými předpisy o ochraně osobních údajů. V následujícím textu nastíníme nejdůležitější informace týkající se způsobu shromažďování, zpracování a použití dat, obzvláště s ohledem na to, které informace a osobní údaje ukládáme a co s nimi provádíme.

Na některé nabídky a služby, které prostřednictvím našeho webu zpřístupňujeme, se mohou vztahovat další nebo odchylná ustanovení o ochraně osobních údajů. V rámci naší nabídky nebo služeb vám musí být poskytnuta uvedená ustanovení a musí mít přednost před následujícími ustanoveními.


1. Odpovědný orgán

Orgánem zodpovědným za sběr, zpracování a použití vašich osobních údajů je podle německého zákona na ochranu osobních údajů společnost VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany/Německo.

2. Shromažďování, zpracování a použití osobních údajů
2.1. Osobní údaje

Osobní údaje se definují jako konkrétní údaje týkající se osobních nebo materiálních poměrů identifikované či identifikovatelné fyzické osoby.

To se týká obzvláště vašeho jména, e-mailové adresy, telefonního čísla, adresy, data narození, ale i různých majetkových údajů, které poskytujete v rámci on-line objednávky, registrace, vytvoření účtu zákazníka nebo dotazů položených prostřednictvím kontaktního formuláře (dále jen „data“).

Statistických údajů, které shromažďuje při návštěvě našeho webu z technických důvodů a které nelze přímo spojovat s vaší osobou, se tato opatření na ochranu osobních údajů netýkají. Takové statistické údaje obsahují informace o počtu návštěv našeho webu, o času vaší návštěvy našeho webu, o navštívených stránkách, údaje o prohlížečích, adrese IP, softwarové a hardwarové charakteristiky. Shromažďování a manipulace s těmito informacemi za účelem získání informací o použití našeho webu a jeho následné optimalizace musí být anonymní.

2.2. Shromažďování, zpracování a použití vašich údajů

Náš web lze v principu použít bez zadání jakýchkoli údajů. Vzhledem k tomu, že naše webové stránky shromažďují údaje, musí k tomu tam, kde to je možné, docházet na dobrovolném základě.

Veškeré údaje, které jsou shromažďovány a zpracovány v rámci našeho obchodního vztahu s vámi, se smí používat pouze za účelem uvedeným v čase, kdy jste zmíněná data poskytli, například jako odpověď na dotaz, pro zpracování smlouvy s vámi, pro dodání jakéhokoli objednaného zboží, pro zpracování plateb, pro reklamní účely a obzvláště pro zasílání e-mailového zpravodaje (viz článek 3) nebo pro účely technické správy.

Když se na nás poprvé obrátíte, vytvoříme vám v naší databázi profil. Veškerá další data, která nám poté poskytnete, se rovněž uloží do vašeho profilu.

V případě, že poskytnete údaje o jiných osobách, například jméno manželky či manžela nebo kolegů v zaměstnání, musíme předpokládat, že jste od těchto osob získali potřebná povolení ve vztahu k předání uvedených dat.
 
Osoby mladší 18 let nám nesmí předávat žádné údaje bez předchozího písemného souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce.

Vaše údaje smí být převáděny třetím stranám, obzvláště našim smluvním agenturám, pokud je to nezbytné pro zavedení a provedení konkrétních činností a k takovému převodu udělíte předchozí souhlas. Vzhledem k tomu, že se smluvně obracíme na jiné společnosti, aby v rámci dohodnutého zpracování údajů provedly úkony naším jménem a za tímto účelem předáváme vaše údaje, musí být od zmíněné společnosti nebo společností požadována ochrana vašich údajů a musí se používat pouze pro nastíněné konkrétní účely.

3. Přihlášení k odběru do seznamu e-mailových adresátů

Pokud se zapíšete do seznamu našich e-mailových adresátů, budeme používat od vás získaná data s vaším výslovným souhlasem k čtvrtletnímu zasílání e-mailových zpravodajů. Chcete-li se registrovat, musíte uvést e-mailovou adresu a zemi. Veškeré další údaje lze sdělit na základě naprosté dobrovolnosti a budou sloužit k přizpůsobení obsahu zpravodajů vašim zájmům. Zpravodaje budou obsahovat aktuální objednávky, novinky a údaje o našich produktech.
 
Neustále se snažíme zlepšovat naše služby. To máme na paměti, když provádíme vyhodnocení odeslaných e-mailových zpravodajů, např. jestli jsou poskytnuté e-mailové adresy dostupné, jestli byl zpravodaj otevřen, které odkazy ve zpravodajích byly použity a jestli je na ně nějaká odezva nebo odpověď ([automatická] odpověď, chybové hlášení atp.).

Odběr našich e-mailových zpravodajů můžete kdykoli odhlásit bez udání důvodu a s okamžitým účinkem, a to pomocí odkazu pro odhlášení v dolní části e-mailových zpravodajů, pomocí kontaktního formuláře nebo odesláním e-mailu na adresu info@eu.spectrumbrands.com.

4. Soubory cookie

Chcete-li se dozvědět více o našich zásadách používání souborů cookie, klepněte na zde.

5. Ochrana údajů

Děláme maximum pro uložení vašich dat pomocí všech nám dostupných technických a organizačních možností, abychom zabránili třetím stranám v přístupu k nim.  
Veškeré údaje jsou uloženy na serverech s nejvyššími bezpečnostními standardy na ochranu proti pokusům třetích stran tyto údaje získat.
 

6. Právo na přístup, pozměnění, odstranění a blokování vašich údajů

Na základě písemné žádosti můžete kdykoli a bezplatně obdržet informace týkají se uložených údajů o vaší osobě, jejich zdroji a příjemci a důvodu zpracování těchto údajů.
Navíc máte právo kdykoli své údaje pozměnit, zablokovat nebo odstranit.

Můžete se na nás kdykoli v této věci obrátit prostřednictvím e-mailu, faxu nebo dopisu:

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA
Alfred-Krupp-Str. 9
73479 Ellwangen
GERMANY/NĚMECKO

Telefon: +49 (0) 7961 – 83 0
Fax: +49 (0) 800 827 827 4
info@eu.spectrumbrands.com

Vaše údaje odstraníme, pozměníme nebo zablokujeme v souladu s platnými právními předpisy.

© VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, březen 2016